Nhân viên nghiên cứu bào chế

Là một nhân viên nghiên cứu bào chế, sau khi công thức với các thành phần chính quyết định tác dụng của sản phẩm được tạo ra và ban lãnh đạo phê duyệt, công việc tiếp theo của mình là xây dựng công thức bào chế, với các thành phần tá dược được thêm vào cùng với các thành phần chính để tạo ra được thành phẩm đáp ứng đủ các chỉ tiêu về chất lượng. VD: chỉ tiêu độ rã, độ cứng, độ đồng đều khối lượng, cảm quan…
Bên cạnh đó, việc sử dụng tá dược cũng cần sử dụng những loại phù hợp và có thể hỗ trợ cho các thành phần chính về hiệu quả tác dụng của sản phẩm.
VD: Sản phẩm Bình Vị Thái Minh sử dụng calci carbonat làm tá dược. Calci carbonat có tác dụng làm giảm tăng tiết acid dịch vị vì vậy mà tăng hiệu quả cho công dụng chính của sản phẩm.
Thật tuyệt vời vì mình đã góp một phần nhỏ bé mang đến cho người dùng một sản phẩm với giá trị hiệu quả thực sự!

Nguyễn Thị Tuyết Nhung – Nhân viên Nghiên cứu bào chế – Nhà máy Thái Minh Hi-tech

Cập nhật lúc: 08/03/2024
Loading...