Điều khó khăn nhất tôi từng vượt qua

Ngôi nhà thứ ba

Tôi còn nhớ mãi vào buổi sáng hôm đó, Sếp Nga có nói chuyện ở văn phòng Hổ Cáp là chiều nay sẽ xuống Nhà máy phỏng vấn vị trí Kế toán trưởng do Anh...

Điều khó khăn tôi đã vượt qua

Khi được bộ phận hành chính gửi chế độ và mức lương của Công ty để mình xem có chấp nhận làm việc cho Công ty hay không. Thì điều đầu tiên nhìn thấy là...

Hoà nhập với mọi người

Đối với mọi người khi đến với Thái Minh, điều khó khăn mà mọi người thường gặp phải là trong công việc hoặc là thích ứng với văn hóa của công ty. Nhưng đối với...

Những ngày đầu tiên ở cương vị mới

Khoảng đầu tháng 11/2019 em vinh dự nhận trách nhiệm lớn lao là Phụ trách phòng Nghiên cứu phát triển … Những ngày đầu tiên ở cương vị mới Xem chi tiết »

Nhà máy Thái Minh Hi-tech thành hình hài

Khó khăn lớn nhất của em tại công ty chính là khoảng thời gian nhà máy đang hoàn thiện để … Nhà máy Thái Minh Hi-tech thành hình hài Xem chi tiết »
Scroll to top